:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  22°C lekkie zachmurzenie

Dziś odbędzie się nadzwyczajna sesja gminy

Wydarzenia, Dziś odbędzie nadzwyczajna sesja gminy - zdjęcie, fotografia

XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica VII kadencji odbędzie się dzisiaj o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Podjęcie uchwał:
a. w sprawie nadanie imienia Szkole Podstawowej w Sokołowicach
b. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
c. zmieniająca uchwałę Nr XXX/205/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko wicedyrektora w szkole podstawowej
d. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/224/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica
e. w sprawie zwrotu nieruchomości położonych w Ostrowinie na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
f. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/141/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
g. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego
h. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/276/17 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica
i. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
5. Zamknięcie obrad XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Oleśnica VII kadencji

Dziś odbędzie się nadzwyczajna sesja gminy komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się