:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  20°C bezchmurnie

Poniedziałkowa sesja Rady Powiatu

Wydarzenia, Poniedziałkowa sesja Powiatu - zdjęcie, fotografia

XL sesja V kadencji Rady Powiatu Oleśnickiego odbędzie się dnia 12 lutego, o godz. 16:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10

Porządek obrad:
1. Powitanie.
2. Otwarcie sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych na zgłoszone interpelacje odpowiedziach.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2018 i jej przegłosowanie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2018 i jej przegłosowanie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego z działalności za rok 2017 i jej przegłosowanie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2018 i jej przegłosowanie
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2018 – 2031 i jej przegłosowanie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2018 r. i jej przegłosowanie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej strategii zintegrowanych działań rozwiązywania problemów społecznych oraz rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych powiatu oleśnickiego w latach 2018-2025 i jej przegłosowanie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Oleśnickim na lata 2018 – 2020 i jej przegłosowanie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r. i jej przegłosowanie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia św. Magdaleny na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kościele poewangelickim (pałacowym) w Goszczu i jej przegłosowanie.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Komunikaty.
20. Zamknięcie sesji.

Poniedziałkowa sesja Rady Powiatu komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się