:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  26°C bezchmurnie

Wójt spotkał się z sołtysami

Wydarzenia, Wójt spotkał sołtysami - zdjęcie, fotografia

W ubiegły piątek w Urzędzie Gminy odbyła się kwartalna narada Wójta Marcina Kasiny z Sołtysami Gminy Oleśnica

Na spotkaniu obecny był również Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Dorota Bartczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jarosław Telka, prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Jarosław Polański, kierownicy Referatów Urzędu oraz Sławomir Gierlach z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, a także Jerzy Stańczyk z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy.

Na wstępie Wójt złożył zgromadzonym życzenia z okazji Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzny oraz z okazji Dnia Sołtysa. Następnie przedstawił porządek spotkania, do którego nie wniesiono uwag.  

Dolnośląski ośrodek doradztwa rolniczego: Aplikacja E-Wniosek 
Przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy Jerzy Stańczyk przedstawił podstawowe założenia działania eWniosku. Zadaniem aplikacji jest generowanie działek rolnych na podstawie wyrysowanej geometrii poszczególnych upraw oraz płatności zaznaczonych dla danej uprawy. Podczas rysowania upraw aplikacja podpowie nam, jakie mamy opcje. Poinformuje także o konieczności dołączenia umowy i w przypadku potwierdzenia, zaznaczy takie wnioskowanie. Mówca zachęcił do kontaktu z oddziałem w Oleśnicy w celu uzyskania szczegółowych informacji i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

Kierownik referatu dzielnicowych na naradzie z sołtysami
Sławomir Gierlach zachęcał do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, poinformował również o uruchomionym systemie powiadomień służącym do szybkiego komunikowania się z mieszkańcami. Bezpłatna aplikacja informuje mieszkańców m.in. o zagrożeniach na danym obszarze i bieżących utrudnieniach w ruchu drogowym. Na zakończenie rozmówca potwierdził, że na terenie gminy Oleśnica nadal pełni służbę dwóch dzielnicowych, którzy mają swoje rejony patrolowania. 

Dni seniora w Gminie Oleśnica
Dyrektor GOK Dorota Bartczak oraz dyrektor GOPS Jarosław Telka przedstawili Dni Seniora od strony organizacyjnej. Ustalono także terminy oraz miejsca kolejnych spotkań.

Informacja z bieżącej działalności gminnego przedsiębiorstwa komunalnego 
W kolejnej części spotkania głos zabrał prezes G. P. K. Jarosław Polański, który poinformował, iż rozpoczęto generalny remont Stacji Uzdatniania Wody w Cieślach. W związku z powyższym, po zakończeniu remontu docelowo we wrześniu zostanie odciążonych kilka miejscowości w gminie. Rozmówca powiadomił również, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., została utworzona państwowa osoba prawna pod nazwą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – więcej informacji w artykule pn. Zmiany w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

Informacja z bieżącej działalności gminnego ośrodka kultury
Dyrektor GOK Dorota Bartczak przedstawiła pisemną informację z bieżącej działalności GOK, w której ujęto:
1. Zorganizowane imprezy:
– jubileusz dwu – lecia działalności Teatrzyku „Retro” z Ostrowiny i zespołu „Rzędowianie” 
z Boguszyc;
- koncert na Zamku w Oleśnicy z udziałem gminnych zespołów;
- I Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Wójta Gminy Oleśnica;
- spotkania Wójta z Seniorami.
2. Ferie z GOK – iem 2018
3. Realizowane projekty:
- Mobilna infrastruktura GOK Oleśnica – „w drogę” z tradycją ku innowacji w kulturze;
- Chór Una Voce i Jarzębina w Dreźnie;
- „NO2WAR” (Węgry) – „NIE dla wojny”;
- Words against Gendera at the time of Internet – Youth Exchange (Sycylia) – Równość płci w dobie internetu    

Bieżące informacje z urzędu
- Sekretarz Gminy Krzysztof Skórzewski poinformował o zmianach w Kodeksie Wyborczym, powiadomił także o niezbędnych zmianach w okręgach wyborczych gminy Oleśnica;
 - kierownik Referatu Organizacyjnego Urszula Szymańska przedstawiła temat prac społecznie – użytecznych, które w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy 
są organizowane dla mieszkańców z terenu gminy Oleśnica;
- kierownik Referatu Budownictwa i Infrastruktury Paweł Łobacz przedstawił na jakim etapie jest rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Oleśnica, omówił także otwarte przetargi inwestycyjne i remontowe oraz inwestycje, do których przygotowywana jest dokumentacja projektowa;
- kierownik Referatu Oświaty i Promocji Maciej Syta poprosił sołtysów, aby formularze dotyczące zgłoszenia nowo narodzonych dzieci były niezwłocznie dostarczane na podany adres.

Sprawy różne podczas narady z sołtysami
Ostatni punkt spotkania dotyczył spraw różnych, w których poruszono temat zróżnicowanych cen wynajmu świetlic wiejskich, bieżących remontów świetlic oraz kar za zaśmiecanie pól, rowów i dróg w gminie Oleśnica.

Miejsce zdarzenia mapa Oleśnica


Wójt spotkał się z sołtysami komentarze opinie

  • gość 2018-03-20 15:34:57

    Romek sołtysie w Świerznej - niedaleko ujęcia wody nagminnie wyrzucane są śmieci w tym bańki po środkach ochrony roślin, nawozach i innych chemikaliach weź -ta i zrób-ta coś z tym

Dodajesz jako: Zaloguj się