Wiadomości

 • Rodzina Szkół im. Armii Krajowej "Świadkiem Historii"

  21 marca w Sali Kolumnowej im. Jerzego Woźniak Urzędu Wojewódzkiego zostały wręczone Honorowe Nagrody „Świadek Historii”Nagrodę również otrzymała Dolnośląska Rodzina Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej.  Wyróżnienie w imieniu szkół należących do Rodziny im. AK odebrała przewodnicząca Rodziny Szkół AK pani Dorota Rasała – Świtoń, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy. Rodzinę Szkół im. AK założyło Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej. Obecnie projekt ten kontynuuje Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy, w której od 1 września 2017 r. funkcjonuje Klub Historyczny im. AK. Uzasadnienie Nagrody „Świadek Historii”: Dolnośląska Rodzina Szkół imienia Armii Krajowej została powołana do życia 14 lutego 2007 roku w Oleśnicy. Organizację początkowo zakładało 8 szkół. Działanie w ramach Rodziny to kultywowanie tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej, upowszechnianie w szkołach i środowiskach lokalnych wiedzy historycznej opartej o najnowsze badania naukowe i dokumenty, kształtowanie świadomości naro


 • Wieczór poezji w Szkole Podstawowej nr 7

  W sali BiFK przy ul. Reja gościły dzieci z oleśnickich przedszkoli oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w OleśnicyOdbyło się coroczne spotkanie z wierszem organizowane przez nauczycielki Małgorzatę Górko i Urszulę Wicińską ze Szkoły Podstawowej nr 7. Hasło tegorocznej imprezy to „Zdrowy styl życia”. "Szlachetne zdrowie! Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, aż się zepsujesz."   Wysłuchane wiersze na pewno będą inspiracją do zdrowego stylu życia. Powinniśmy pamiętać, aby dbać o zdrowie nie dlatego, że jest ważne, ale dlatego, że bez niego wszystko inne jest nieważne. W podziękowaniu za piękną recytację wierszy pani dyrektor Dorota Rasała - Świtoń wręczyła uczestnikom dyplomy. SP7


 • Noga z gazu - policja prowadzi kontrole prędkości w w całym kraju

  Policja w piątek 22 marca od godziny 6:00 do 22:00 prowadzi na polskich drogach akcję pod nazwą "Kaskadowy pomiar prędkości"Dzisiaj od godzin porannych policjanci ruchu drogowego prowadzą na dolnośląskich drogach wzmożone działania prewencyjno - kontrolne pod kryptonimem „Kaskadowy pomiar prędkości”. Funkcjonariusze w trakcie trwania akcji sprawdzają m.in. czy kierujący pojazdami stosują się ograniczeń prędkości i podróżują po drogach zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Ostatnie tego typu działania to blisko 1400 skontrolowanych pojazdów i prawie 500 ujawnionych przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Podczas prowadzonej akcji policyjne patrole pojawią się dziś na wielu dolnośląskich drogach. W trakcie działań funkcjonariusze wykorzystają sprzęt pomiarowy m.in. video-rejestratory, radarowe mierniki prędkości i urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie. Kontrole prowadzone będą kaskadowo z wykorzystaniem pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych. Głównym celem prowadzonych przez funkcjonariuszy działań jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ogranicz


 • Policjanci apelują do motocyklistów

  Coraz więcej jednośladów na drodze - pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim i innych uczestników ruchuDni są coraz cieplejsze – wiosna zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie - fani dwóch kółek już planują bliższe lub dalsze trasy na swoich jednośladach. Jak zawsze - pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim i innych. Wiosna to długo wyczekiwany okres przez miłośników jednośladów, gdyż wraz z wiosenną aurą rozpoczyna się sezon motocyklowy. Należy pamiętać, że na bezpieczeństwo motocyklisty wpływa wiele czynników. Uszkodzenia asfaltu, do tego piach na jezdni oraz wzmożony ruch, to potencjalne zagrożenie dla miłośników jednośladów. Wystarczy chwila nieuwagi, gwałtowny manewr aby stracić kontrolę nad pojazdem.  Najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem motocyklistów jest nadmierna prędkość, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, wciskanie się między samochody, brawura, chęć popisania się. Kierujący motocyklem w chwili zdarzenia drogowego najczęściej doznaje poważnych urazów, a w najgorszym scenariuszu ponosi śmierć na miejscu. Motocyklista to niechronio


 • Wójt wita najmłodszych - FOTO

  Dzisiaj w Urzędzie Gminy Oleśnica miała miejsce uroczystość powitania najmłodszych mieszkańców gminyWójt Marcin Kasina wręczył rodzicom list gratulacyjny oraz torbę z upominkami - welurowym kocykiem, butelką antykolkową z czujnikiem ciepła a także bony na 100 zł. Powitane dzieci: Semkijasz Franciszek Szubert Oliwia Świerczyński Tymon Drabiak Ignacy Hruszowiec Karol Tymczyj Marcel Szuleta Jakub Marzec Antoni


 • Sesja w powiecie już dziś

  Sesja Rady Powiatu Oleśnickiego odbędzie się dzisiaj o godz. 16:00 w sali sesyjnej Starostwa PowiatowegoPorządek obrad: 1. Powitanie 2. Otwarcie sesji 3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przyjęcie protokołu III sesji z 17 stycznia 2019 r. 6. Przyjęcie protokołu IV sesji z 4 marca 2019 r. 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacje o udzielonych odpowiedziach na zgłoszone zapytania i interpelacje. 8. Przedstawienie informacji z działalności w roku 2018: a) komendanta powiatowego policji w Oleśnicy Roberta Fronia b) komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy Jacka Noworyckiego 9. Informacja Prokuratora Rejonowego w Oleśnicy Marcina Firki na temat stanu przestępczości i jej zwalczania w powiecie oleśnickim 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2019 – 2031 i jej przegłosowanie 11. Rozpatrzenie projektu u


 • Odwołano dyrektora oleśnickiego szpitala

  Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Oleśnickiego, w którym uczestniczył również dyrektor szpitala Kamil Dybizbański. W trakcie posiedzenia zarząd postanowił odwołać dyrektora Dybizbańskiego z pełnionej do tej pory funkcji. Powodem są rażące naruszenia prawa w zarządzaniu mieniem jednostki, jak i w sposobie prowadzenia polityki kadrowej. Do czasu wyłonienia nowego kandydata na stanowisko dyrektora PZS, jego następcą zostanie Tomasz Uher, dotychczasowy wicedyrektor ds. lecznictwa. Takie postępowanie zarekomendowała zarządowi powiatu rada społeczna szpitala.  Odwołanie dyrektora w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie szpitala – uspokajają członkowie Zarządu. Niewłaściwa gospodarka sprzętem medycznym naraziła powiat na bardzo duże straty finansowe. Również w sprzeczności z prawem dokonywane były zmiany kadrowe na samodzielnych stanowiskach pracy. Osobom bez wymagan


 • Jeśli chcesz, aby burmistrz powitał twoje nowo narodzone dziecko - przeczytaj

  Rodzicom, którzy chcieliby wziąć udział w uroczystościach powitania najmłodszych oleśniczan, przypominamy: - Podstawą do zaproszenia najmłodszych obywateli naszego miasta na spotkanie powitalne z burmistrzem jest złożenie w Urzędzie Miasta Oleśnicy formularza – deklaracji z danymi dziecka i numerem telefonu do rodzica/opiekuna.  - Wypełnienie formularza jest dobrowolne, otrzymuje się go m.in. w Urzędzie Stanu Cywilnego. Można także pobrać formularz z tej strony (poniżej załącznik) i złożyć w biurze podawczym - parter Urzędu Miasta Oleśnicy. Dziecko musi być zameldowane w Oleśnicy.


 • Uczeń I LO wystartował w olimpiadzie biologicznej

  Kornel Jarosz uczestnikiem etapu okręgowego olimpiady biologicznejOlimpiada Biologiczna to prestiżowy konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o zasięgu ogólnopolskim, odbywający się nieprzerwanie od 47 lat. W tym roku Kornel Jarosz znalazł się wśród 649 uczniów z całej Polski, którzy przystąpili do konkursu na etapie okręgowym. Jednym z wymogów uczestnictwa było samodzielne wykonanie pracy badawczej.  Temat jaki zgłębiał dotyczył: „Wpływu pH środowiska na wydajność oddychania beztlenowego drożdży piwnych Saccharomyces cerevisiae”. Kornel jest uczniem klasy IIIC o profilu medycznym. Rozwija on swoje zainteresowania z dziedziny biologii i chemii również poza szkołą. W roku ubiegłym był uczestnikiem projektu „Ciekawa biochemia”, organizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, uzyskując 5 na zaliczeniu końcowym. W tym roku oprócz przygotowań i udziału w Olimpiadzie Biologicznej był uczestnikiem zajęć organizowanych przez fundację ADAMED na Politechnice Warszawskiej pt. „Przeciwc


 • Zwolnij - blisko 500 kierowców straciło prawo jazdy za nadmierną prędkością

  Dolnośląscy policjanci przypominają o nowelizacji przepisów, w tym dotyczących stosowania się do ograniczeń prędkości w terenie zabudowanymTylko w ciągu dwóch miesięcy tego roku funkcjonariusze ujawnili na terenie województwa 499 przypadków, w których kierujący zignorowali obowiązujące przepisy, przekraczając w obszarze zabudowanym dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h i stwarzając tym samym zagrożenie w ruchu drogowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zatrzymano im prawo jazdy. Od chwili wprowadzenia nowelizacji przepisów daje się zauważyć, że wielu kierowców dostosowało się do nich, zmieniając swój styl jazdy. Niestety jak się okazuje nie wszyscy. Policjanci nadal ujawniają tych, którzy w sposób rażący ignorują zapisy dotyczące ograniczeń prędkości w obszarach zabudowanych i zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Tylko w dwóch pierwszych miesiącach 2019 r. dolnośląscy policjanci zatrzymali już 499 kierujących, którzy w obszarze zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. Wszystkim zgodnie z obowiązującymi przepisami zatrzymano prawo jazdy. Przypomnijmy, że w ustawie o kierujący


 • II Gminny Konkurs Wiedzy o Mitach Greckich w SP Sokołowice

  Za nami II Gminny Konkurs Wiedzy o Mitach Greckich, którego organizatorem i pomysłodawcą jest Szkoła Podstawowa m. Orła Białego w SokołowicachW tym roku do rywalizacji stanęło 10 drużyn wyłonionych ze szkół: Gminy Oleśnica, w Ligocie Polskiej, we Wszechświętem, w Smolnej i, oczywiście – naszej. Konkurs, tradycyjnie składał się z dwóch części. W pierwszej – pisemnej uczestnicy rozwiązywali zadania związane z inscenizacją przedstawiającą historię Demeter i Kory, którą przygotowali, w ramach projektu z języka polskiego uczniowie z klasy 5a. W części drugiej zmagali się czasami baaaardzo szczegółowymi, pytaniami dotyczącymi różnych mitów.  Po dziewięciu emocjonujących rundach i podsumowaniu części pisemnej komisja wyłoniła na podstawie ilości zdobytych punktów zwycięzców. W tym roku najlepsza okazała się szkoła z Ligoty Polskiej, która zajęła kolejno pierwsze i drugie miejsce. Trzecie ( różnicą zaledwie 1 punktu) przypadło drużynie ze Wszechświętnego. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w konkursie i do zobaczenia za rok - informuje SP Sokołowice.


 • Współpraca będzie kontynuowana

  Wiceburmistrz Edyta Małys-Niczypor zapowiada kontynuację współpracy z francuskim partnerem OleśnicyPodczas ostatniej wizyty zastępcy burmistrza oraz naczelnik wydziału organizacyjnego Marii Susidko w Ville de Jaunay-Marigny Francuzi wyrazili zainteresowanie współpracą z oleśnickimi judokami, przygotowaniem wernisażu jednego z oleśnickich artystów, a także organizacją kolejnej edycji Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Futuroscope, w którym weźmie udział drużyna z naszego miasta. - Nasi francuscy partnerzy odwiedzą nas podczas Dni Europy. Na jesień zaplanowano również wymianę młodzieży. Najpierw uczniowie z Francji przyjadą do nas, a na wiosnę uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 wyjadą do Francji. Chcemy, aby mieszkańcy w jak najszerszym zakresie uczestniczyli w tych kontaktach. Cieszymy się, że po szesnastu latach naszej współpracy takich prywatnych relacji jest coraz więcej- mówi wiceburmistrz Edyta Małys - Niczypor. UMO


 • Były wiceburmistrz znalazł nowa posadę

  Jarosław Sadowski od wczoraj jest dyrektorem Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie WojewódzkimWojewoda dolnośląski Paweł Hreniak 18 marca powołał Jarosława Sadowskiego, byłego wiceburmistrza Oleśnicy uprzedniej kadencji na stanowisko dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Wydział ten zajmuje się obsługą klienta zewnętrznego w sprawach dotyczących przyznania obywatelstwa polskiego, prawa do dokumentu paszportowego, legalizacji pobytu i zatrudnienia  cudzoziemców oraz rejestracji pobytu obywateli Unii Europejskiej jak również koordynuje sprawy mniejszości narodowych i etnicznych oraz ewidencjonuje informacje o kościołach i związkach wyznaniowych. Ponadto nadzoruje realizację zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego z zakresu ewidencji ludności, zmiany imion i nazwisk, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz kwalifikacji wojskowej - informuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.


 • Czy potrafi pan odróżnić pojęcie kontroli od posiedzenia komisji rewizyjnej?

  Przewodniczący Marek Czarnecki pyta członka komisji Kazimierza KarpienkoDo małej przepychanki słownej doszło dzisiaj przed rozpoczęciem dzisiejszych czynności kontrolnych, które miała przeprowadzić komisja rewizyjna Rady Miasta Oleśnicy. Przed jej rozpoczęciem przewodniczący komisji Marek Czarnecki wyjaśnił dziennikarzom, którzy byli obecni na sali, że nie mogą być obecni kiedy spotkanie formalnie zostanie rozpoczęte. Każdy, także państwo, będzie mieć do dyspozycji protokół z tej kontroli, ale podczas jej trwania nie możecie przebywać na sali – wyjaśniał. Informację publiczną stanowi wyłącznie dokument wytworzony przez kontrolującego. Potwierdza to również linia orzecznictwa sądowego - mówił Marek Czarnecki. Marek Czarnecki zwrócił się do Kazimierza Karpienki, który wcześniej napisał skargę M. Czarneckiego jako przewodniczącego komisji rewizyjnej, że nie zgodził się na udział w poprzedniej kontroli jednego z dziennikarzy oraz byłego wiceburmistrza Jarosława Sadowskiego. 


 • Przepis na słodki orzechowy raj - aromatyczne ciasteczka orzechowe

  Przepis na wyjątkowo aromatyczne ciasteczka podbijające podniebienia swym wspaniałym orzechowym smakiemPowstają z wartościowej mąki z orzechów arachidowych i nie zawierają żadnego dodatku mąki pszennej. Są łatwe i szybkie w przygotowaniu, pieką się zaledwie 10 minut, a do tego są naturalnie bezglutenowe, więc doskonale sprawdzą się jako codzienna słodka przekąska. Przełożone dowolnym kremem lub masłem orzechowym prezentują się efektownie, więc idealnie pasują na poczęstunek dla gości.  Składniki:  - 10 łyżek mąki arachidowej Ol'Vita - 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej - 2 łyżki masła - 2 łyżki miodu - 2 jajka - Garść dowolnych orzechów  - szczypta soli Przygotowanie: - Orzechy siekamy nożem - Mąkę, jajka, miód, masło, sól oraz sodę umieszczamy w misce - Całość miksujemy mikserem na masę o konsystencji plasteliny - Dodajemy posiekane orzechy całość mieszamy lub miksujemy na wolnych obrotach tylko do wymieszania składników  - Formujemy małe kule


 • Miasto nagrodziło wspólnoty mieszkaniowe

  Komisja konkursowa do przyznawania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Oleśnicy zakończyła ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń. Oceniane były położenie budynku, elementy i detale architektoniczne oraz zakres rzeczowy i finansowy osiągnięcia remontowego lub modernizacyjnego. Komisja przyznała jedną I nagrodę, dwie II nagrody i trzy III nagrody. Poniżej lista nagrodzonych budynków: 1. Wspólnota mieszkaniowa ul. Krzywoustego 8a-b Oleśnica - I nagroda 20.000 zł 2. Wspólnota mieszkaniowa ul. Krzywoustego 68-69 Oleśnica - II nagroda 10.000 3. Wspólnota mieszkaniowa ul. Leśna 11-12  Oleśnica - II nagroda 10.000 zł 4. Wspólnota mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 4-4a Oleśnica - III nagroda 7.500 zł 5. Wspólnota mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 3 Oleśnica - III nagroda 7.500 zł 6. Wspólnota mieszkaniowa ul. Tołstoja 20-21 Oleśnica - III nagroda 7.500 zł Składam serdeczne


 • Akcja Czysty Smardzów

  Rada sołecka Smardzowa zaprasza swoich mieszkańców do udziału w akcji sprzątania swojej miejscowości W dniu 23 marca w sobotę odbędzie się akcja sprzątania naszej wsi połączona z nadejściem kalendarzowej wiosny. Wszystkich mieszkańców, którym zależy na wizerunki naszej wsi, zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w akcji "Czysty Smardzów". W ramach wspólnej inicjatywy zorganizowane zostanie ognisko, gdzie na każdego uczestnika będzie czekała pieczona kiełbaska. Spotkajmy się za świetlicą 23 marca o godz. 10 - informuje rada sołecka Smardzowa.


 • Śmierć w mieszkaniu na 11 - Listopada

  Dzisiaj chwilę przed godz. 11:00 strażacy zostali pilnie wezwani do mężczyzny z zatrzymanym krążeniem przy ul. 11 - Listopada. Strażaków wezwała kobieta, która przyszła odwiedzić swojego wuja. Kiedy weszła do mieszkania, zobaczyła że starszy mężczyzna leży na podłodze bez oznak życia - mówi portalowi nOlesnica.pl sierż.szt. Aleksandra Pieprzycka z oleśnickiej komendy policji. Jak się okazało nie żył on już od kilku dni. Strażacy zostali wezwani, ponieważ na terenie Oleśnicy nie było dostępnej karetki pogotowia. Na miejsce została wezwana policja. Wszystko wskazuje, że śmierć mężczyzny nastąpiła z przyczyn naturalnych.


 • Interwencja na pl. Zwycięstwa

  Dziś około godziny 19:45 oleśnickie służby otrzymały informację o niepokojących hałasach dobiegających z mieszkania starszego, samotnego mężczyzny. Na miejsce udały się dwa zastępy Straży Pożarnej oraz patrol Policji. Strażacy po dotarciu do wskazanego mieszkania próbowali nawiązać kontakt z jego lokatorem. Po wyważeniu drzwi udało dostać się do wnętrza lokalu, gdzie zastano starszego mężczyznę bez logicznego kontaktu. Na miejsce polecono wezwanie zespołu Ratownictwa Medycznego, celem specjalistycznej diagnostyki seniora. Jak się okazało słyszane przez sąsiadów dźwięki pochodziły z trzaskających okien i drzwi spowodowanych przeciągiem. Starszy mężczyzna nie miał bowiem wystarczająco siły aby je zamknąć.


 • Nocne rozmowy o sowach

  Oleśnickie nadleśnictwo zaprasza na "Noc z sowami" - czyli nocne o sowach rozmowy.  Przybliżymy tajemnice życia tych skrytych ptaków i spróbujemy je podsłuchać w naturze. Zaczynamy w piątek 29.03.2019 r. o godz. 19.00 w sali konferencyjnej Pałacu w Goszczu (lokalizacja na mapce). Prosimy o zabranie niezbędnego wyposażenia każdego nocnego podglądacza czyli latarki, obuwia i stroju terenowego oraz lornetki (jeżeli ktoś posiada). No i oczywiście dobrego humoru! Miejmy nadzieję, że sowy nam dopiszą! - informują organizatorzy


Co? Gdzie? Kiedy?

więcej imprez

Pogoda Oleśnica


6°C

  pochmurno z przejaśnieniami

 • ciśnienie: 1027 hPa
 • wiatr: 1 m/s
 • wschód: 05:45:06
 • zachód: 18:08:33

pełna prognoza pogody

Ogłoszenia

Baza Firm

pełna wersja portalu